Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trong năm 2020

Đề xuất chưa sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trong năm 2020

Phiên họp toàn thể lần thứ 27 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến đã khai...

84 liên quan

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên 27 theo hình thức trực tuyến

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên 27 theo hình thức trực tuyến

Tại Phiên họp này, Ủy ban xem xét, cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng...

170 liên quan

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên 27 theo hình thức trực tuyến

Tại Phiên họp này, Ủy ban xem xét, cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng...

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Ngày 8/1, tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức trọng thể Lễ trao Huy hiệu 60 năm...

98 liên quan

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nhiệm...

26 liên quan

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội XIII

Sáng nay (12/4), Quốc hội họp phiên cuối cùng của Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII.

1 liên quan