Đà Nẵng: Thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 1.222 đảng viên vi phạm

Đà Nẵng: Thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 1.222 đảng viên vi phạm

Qua 10 năm (2008-2018) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

121 liên quan

6 tháng đầu năm 2018 Nghệ An thi hành kỷ luật 224 đảng viên

6 tháng đầu năm 2018 Nghệ An thi hành kỷ luật 224 đảng viên

Ngay từ đầu năm 2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ở Nghệ An đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức...

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc xử lý kỷ luật 7 tổ chức đảng và 418 đảng viên

Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

83 liên quan

Kiểm tra 332 lượt tổ chức cơ sở đảng với 1.893 lượt đảng viên

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai đầy đủ...

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ - Ảnh 1 Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ - Ảnh 2 Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ - Ảnh 3

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ

Chiều 23/4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành triển khai nhiệm vụ quý II/2018.

121 liên quan