Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống vẻ vang qua các phong trào thi đua yêu nước

Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống vẻ vang qua các phong trào thi đua yêu nước

Sáng ngày 21/8/2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống KBNN...

259 liên quan

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ

Sau 30 năm hình thành và phát triển, KBNN tỉnh BR-VT đã không ngừng lớn mạnh, đáp ứng các yêu cầu trong...

265 liên quan

Kho bạc Nhà nước Nghệ An mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến

Kho bạc Nhà nước Nghệ An mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến

Năm 2020, KBNN Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến,...

265 liên quan

Kho bạc Nhà nước xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy trình kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy trình kiểm soát chi

Để đảm bảo việc kiểm soát chi được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, thông suốt và liên tục trong thời...

265 liên quan

Kho bạc Nhà nước 'thúc' triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

Kho bạc Nhà nước 'thúc' triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

Nhằm sớm thực thi chức năng tổng kế toán nhà nước do Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Kho bạc Nhà nước đang...

265 liên quan

Kho bạc Nhà nước triển khai hiệu quả lập báo cáo tài chính nhà nước

Kho bạc Nhà nước triển khai hiệu quả lập báo cáo tài chính nhà nước

Năm 2019 là năm đầu tiên Kho bạc Nhà nước triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm 2018 và...

265 liên quan

Tài khoản nào của Kho bạc Nhà nước được mở tại ngân hàng?

Tài khoản nào của Kho bạc Nhà nước được mở tại ngân hàng?

Từ ngày 1/11/2019, 4 loại tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tại Ngân hàng Nhà...

265 liên quan

KBNN 'thúc' triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

KBNN 'thúc' triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

Nhằm sớm thực thi chức năng tổng kế toán nhà nước do Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Kho bạc Nhà nước đang...

265 liên quan