REE có tuần tăng giá ấn tượng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2018

REE có tuần tăng giá ấn tượng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2018

Với cổ phiếu REE của CTCP Cơ Điện Lạnh, nhà đầu tư luôn tìm thấy được sự an toàn. Tuy nhiên, REE còn làm...

2 liên quan

Tăng sở hữu, REE 'cô đặc hóa' Khawassco

Tăng sở hữu, REE 'cô đặc hóa' Khawassco

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE) đã chốt thời điểm chào mua công khai cổ phiếu KHW của Công ty cổ phần...

REE dự chi 149 tỷ đồng thâu tóm Cấp thoát nước Khánh Hòa

Hội đồng quản trị CTCP Cơ điện lạnh (REE) công bố nghị quyết về việc chào mua công khai cổ phiếu KHW của...

REE muốn nâng sở hữu tại Nước Khánh Hòa lên 46%

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE: REE) đã thông qua kế hoạch chào mua công khai 5,46...

2 liên quan

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/5

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

103 liên quan

Nước sạch số 3 (NS3): Cổ đông thắc mắc về hoạt động đầu tư tài chính

Một số cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh nước sạch số 3 (NS3) yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty làm...