Chi tiết quy định về độ tuổi lần đầu tham gia và tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Chi tiết quy định về độ tuổi lần đầu tham gia và tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Với những nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy ở cấp tỉnh, ít nhất nam sinh từ tháng 9/1965 và nữ sinh từ tháng...

87 liên quan

Nội dung kiến nghị và trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung kiến nghị và trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Báo Đại Đoàn Kết đã giới thiệu toàn văn Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, do Bí thư...

422 liên quan

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử của nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử của nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới

Ban Tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn và quy định, độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc...

82 liên quan

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử của nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử của nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới

Ban Tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn và quy định, độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc...

82 liên quan

Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 và ra mắt BCH khóa mới

Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 và ra mắt BCH khóa mới

Sáng 18/10, Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Sau khi...

80 liên quan

Không tổ chức HĐND cấp phường ở Hà Nội: Cần thiết ban hành Nghị quyết riêng

Không tổ chức HĐND cấp phường ở Hà Nội: Cần thiết ban hành Nghị quyết riêng

Cần thiết trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP Hà Nội nhiệm...

136 liên quan