Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS: Phát huy hiệu quả 'Đường dây nóng' và các kênh đối thoại

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS: Phát huy hiệu quả 'Đường dây nóng' và các kênh đối thoại

Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Mai Lương Khôi tại Hội nghị giao ban...

18 liên quan

Kê khai tài sản, thu nhập chưa đúng quy định

Qua thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN)...

1 liên quan

Thượng tôn pháp luật để hạn chế khiếu nại, tố cáo sai sự thật

Thượng tôn pháp luật để hạn chế khiếu nại, tố cáo sai sự thật

Việc khiếu nại, tố cáo sai sự thật, thậm chí khiếu nại, tố cáo vu khống với mục đích cá nhân không trong sáng...

1 liên quan

Sở Y tế Bạc Liêu: Nhiều tồn tại trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KNTC);...

1 liên quan

Huyện Thạch Thành nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Huyện Thạch Thành nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Những năm qua, công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được các cấp...

2 liên quan

Huyện Thanh Trì: Tăng đối thoại, giúp giảm khiếu nại

Huyện Thanh Trì: Tăng đối thoại, giúp giảm khiếu nại

Thanh Trì là một trong những huyện làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC),...

Huyện Như Thanh quan tâm tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Huyện Như Thanh quan tâm tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và kiến nghị của nhân dân có...