Hàn Quốc hỗ trợ 4,5 triệu USD phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng

Hàn Quốc hỗ trợ 4,5 triệu USD phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng

Dự án cải thiện chuỗi giá trị lúa gạo ở Đồng bằng sông Hồng sẽ xây dựng, vận hành khu canh tác thí điểm và...

16 liên quan

Hàn Quốc hỗ trợ 4,5 triệu USD phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng

Hàn Quốc hỗ trợ 4,5 triệu USD phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng

Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam 5 tỷ won, tương đương khoảng 4,5 triệu USD trong việc lập kế hoạch tổng...

16 liên quan

Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác cải thiện chuỗi giá trị lúa gạo tại đồng bằng sông Hồng

Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác cải thiện chuỗi giá trị lúa gạo tại đồng bằng sông Hồng

Lễ ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc...

16 liên quan

Tiếp khách

Chiều 12-7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng VƯƠNG ĐÌNH HUỆ tiếp ông In Sích Kim, Chủ tịch Tập đoàn Phát...

1 liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn phát triển nông thôn Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn phát triển nông thôn Hàn Quốc

Chiều 12/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông In Sik Kim, Chủ tịch Tập đoàn phát...

16 liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn KRC

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn KRC

Chiều 12/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông In Sik Kim, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn...

16 liên quan

Hàn Quốc hỗ trợ 4,5 triệu USD cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo ở đồng bằng sông Hồng

Hàn Quốc hỗ trợ 4,5 triệu USD cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo ở đồng bằng sông Hồng

Ngày 12/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Tập đoàn...

16 liên quan