Đánh giá về công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro tại các ngân hàng

Đánh giá về công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro tại các ngân hàng

THS. NGUYỄN THỊ TÔ PHƯỢNG (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)

1 liên quan

Một số vấn đề về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Một số vấn đề về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ có vai trò rất quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dù vậy, đến...

200 liên quan

Đề xuất xây dựng bộ máy kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam

THS. PHÙNG THỊ HIỀN (Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp)

4 liên quan

Bài học kinh nghiệm trong kiểm toán nội bộ tại các đơn vị giáo dục công lập

THS. LÊ MINH THÀNH (Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp)

4 liên quan

Cập nhật kiến thức, quy định mới về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020, trong 02 ngày (ngày 02- 03/3/2020), Kho bạc Nhà nước đã tổ...

Kiểm toán nội bộ: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công khai, minh bạch các thông...

Hoàn thành hợp nhất dữ liệu các chi cục thuế khu vực

Thông tin từ Cục Thuế TP Hà Nội, đến 19 giờ ngày 4/8/2019, với nỗ lực của trên 120 cán bộ, công chức tại 6...

1 liên quan

Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ

Yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong hoạt động khiến các doanh nghiệp ngày càng...

Vấn đề đặt ra trong thực hiện kiểm toán môi trường tại Việt Nam hiện nay

Bài viết đưa ra các khái niệm và quy trình thực hiện kiểm toán môi trường để làm rõ hơn những nội dung...

11 liên quan

Hiểu đúng các khái niệm thường gặp

Tìm hiểu về kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.

Nghị định 05 về Kiểm toán nội bộ: Bước tiến lớn về quản trị công ty

Theo thông lệ quốc tế, kiểm toán nội bộ được biết đến là một chức năng giám sát độc lập cao nhất trong một...

Hiểu đúng về Ủy ban Kiểm toán và Kiểm toán nội bộ

Mô hình Ủy ban kiểm toán (UBKT) với một chức năng kiểm toán nội bộ (KTNB) đã được áp dụng ở nhiều quốc gia....

Tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy...

1 liên quan

Đánh giá tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp

Đánh giá tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp

Quy định mới về kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp hiện nay

Kiểm toán nội bộ được xem là tuyến phòng thủ cuối cùng của doanh nghiệp, có vai trò hỗ trợ doanh nghiệp...

Các công ty niêm yết cần chuẩn bị để triển khai Nghị định 05 về kiểm toán nội bộ

Tại hội thảo 'Cập nhật quy định về kiểm toán nội bộ và kinh nghiệm tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ hiệu...

Phát triển kiểm toán nội bộ tại Việt Nam theo thông lệ quốc tế

Kiểm toán nội bộ là công cụ đắc lực của nhà quản trị đơn vị, tham gia vào tất cả các bước công việc, các...

Tập huấn ứng dụng Thanh Tra kiểm tra nội bộ

Dự án 'Triển khai ứng dụng Thanh tra kiểm tra nội bộ' (KTNB) đã được lãnh đạo Tổng Cục Thuế phê duyệt thực...

3 liên quan