Đà Nẵng mở rộng đô thị về phía Tây

Đà Nẵng mở rộng đô thị về phía Tây

Trong tầm nhìn Nghị quyết 43 và ý tưởng quy hoạch chung Đà Nẵng của tư vấn Singapore đều xác định Đà Nẵng...

1 liên quan

4.850 tỷ có xóa được điểm đen kẹt xe khu sân bay Tân Sơn Nhất?

4.850 tỷ có xóa được điểm đen kẹt xe khu sân bay Tân Sơn Nhất?

KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng TP.HCM tốn 4.850 tỷ cũng không giải quyết được kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn...

1 liên quan

Thiên tai & nhân tai

Bác sĩ phải đi ủng lộ nước bì bõm khám bệnh trong bệnh viện, hàng ngàn chiếc xe chết máy nằm la liệt trên...

2 liên quan

Dinh Thượng Thơ là di sản cần được bảo vệ

KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, nếu như việc Dinh Thượng Thơ không nằm trong danh sách di tích bảo tồn của...

1 liên quan

'Không nên vội vàng xây nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm'

'Đã xây dựng thì phải xứng tầm với TP.HCM. Nếu chưa có tiền thì quy hoạch để đó từ từ xây, không nên vội...

'Không nên vội vàng xây nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm'

'Đã xây dựng thì phải xứng tầm với TP.HCM. Nếu chưa có tiền thì quy hoạch để đó từ từ xây, không nên vội...