Tạo cơ sở pháp lý vững chắc để BĐBP nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới

Tạo cơ sở pháp lý vững chắc để BĐBP nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới

Luật Phòng, chống ma túy (PCMT) được Quốc hội khóa X thông qua năm 2000 và được sửa đổi, bổ sung một số...

4 liên quan

Nông thôn tươi đẹp nhờ màu xanh áo lính

Nông thôn tươi đẹp nhờ màu xanh áo lính

Bằng thực lực của mình, những năm qua, các đơn vị BĐBP đã đồng hành cùng đồng bào các dân tộc ở khu vực...

4 liên quan

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới

Thời gian qua, BĐBP Hà Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp trong xây dựng, củng cố khối...

4 liên quan

Quyền hạn của BĐBP

Quyền hạn của BĐBP

Điều 15, Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) quy định, BĐBP có 8 nhóm quyền hạn cụ thể. Đây là cơ sở pháp lý...

106 liên quan

Triển khai đồng bộ các biện pháp sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Triển khai đồng bộ các biện pháp sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 đã thể hiện quyết tâm...

106 liên quan

Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng

Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng

Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) - đạo luật đầu tiên quy định một cách toàn diện về biên phòng của Nhà nước...

106 liên quan

Nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) (Luật số 66/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...

106 liên quan

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới ngày càng thực chất hơn

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới ngày càng thực chất hơn

Năm 2020, trong điều kiện nguồn nhân lực có hạn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp,...

8 liên quan

Sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 đã thể hiện quyết tâm...

106 liên quan

Một số hoạt động tiêu biểu của BĐBP trong tham gia phong trào học tập suốt đời ở khu vực biên giới

Một số hoạt động tiêu biểu của BĐBP trong tham gia phong trào học tập suốt đời ở khu vực biên giới

Những năm qua, khu vực biên giới (KVBG) được Đảng, Nhà nước và các địa phương quan tâm đầu tư phát triển về...

2181 liên quan

Cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Những nội dung cơ bản về xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân được Luật Biên...

1 liên quan

Chăm lo cho sự phát triển của đồng bào dân tộc là nhiệm vụ của BĐBP

Chăm lo cho sự phát triển của đồng bào dân tộc là nhiệm vụ của BĐBP

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành của Trung ương và cấp ủy, chính...

1 liên quan

Lực lượng biên phòng luôn sát cánh cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới

Lực lượng biên phòng luôn sát cánh cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới

Những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, đời sống vật chất, tinh...

2181 liên quan

Chung sức bảo vệ biên cương Tổ quốc

Chung sức bảo vệ biên cương Tổ quốc

Với phương châm 'Ở đâu có đường biên, cột mốc, ngư trường, bến bãi... ở đó có quần chúng nhân dân tham gia...

110 liên quan

Thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi để người lính Biên phòng gắn bó với biên cương

Thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi để người lính Biên phòng gắn bó với biên cương

Theo đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ở mỗi đồn Biên phòng...

110 liên quan

Thể chế hóa đầy đủ mục tiêu, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP

Thể chế hóa đầy đủ mục tiêu, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP

Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) đã thể chế hóa đầy đủ mục tiêu, quan điểm của Đảng, Nhà nước theo tinh thần...

2181 liên quan

BĐBP phối hợp, vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

BĐBP phối hợp, vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

BĐBP được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới trên đất liền dài hơn 5.032km và bờ biển dài...

110 liên quan

Cơ sở pháp lý quan trọng để BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Cơ sở pháp lý quan trọng để BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) quy định vị trí, chức năng của BĐBP tại Điều 13: 'BĐBP là lực lượng vũ...

2181 liên quan

BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới, biển đảo là một chủ trương đúng đắn

BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới, biển đảo là một chủ trương đúng đắn

Trong hơn 61 năm xây dựng và phát triển, BĐBP đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ...

1 liên quan

Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho BĐBP

Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho BĐBP

Những năm qua, việc đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho BĐBP luôn được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung...

3 liên quan

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc ở khu vực biên giới

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc ở khu vực biên giới

Thời gian qua, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP huy động nguồn lực phát triển cơ sở hạ...

3 liên quan

Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

Việt Nam có đường biên giới đất liền dài khoảng 5.032,025km và bờ biển dài khoảng 3.260km với 44 tỉnh,...

3 liên quan

Lãnh đạo sâu sát, lập nhiều chiến công

Lãnh đạo sâu sát, lập nhiều chiến công

Những năm qua, tình hình tội phạm ma túy (TPMT) diễn biến ngày càng phức tạp, với nhiều thủ đoạn hết sức...

3 liên quan

Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) được Quốc hội thông qua ngày 11-11 (có hiệu lực vào ngày 1-1-2022), sẽ cụ...

110 liên quan

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Biên giới quốc gia (BGQG) là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,...

2181 liên quan

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP dựa trên quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và lợi ích quốc gia, dân tộc

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP dựa trên quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và lợi ích quốc gia, dân tộc

Quốc hội vừa tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Biên...

2181 liên quan

Bộ đội Biên phòng tích cực góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Bộ đội Biên phòng tích cực góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo, qua nhiều lần tiếp thu, chỉnh...

2181 liên quan

Hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng biên giới, hải đảo

Hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng biên giới, hải đảo

Những năm qua lực lượng Bộ đội Biên phòng, đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, hình thức đa...

737 liên quan

BĐBP luôn hoàn thành xuất sắc vai trò chủ trì duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu

BĐBP luôn hoàn thành xuất sắc vai trò chủ trì duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu

Ngày 21-10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành thảo luận dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam....

2181 liên quan

Bàn về nhiệm vụ 'Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu chống xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược ở khu vực biên giới'

Bàn về nhiệm vụ 'Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu chống xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược ở khu vực biên giới'

'Nhiệm vụ biên phòng' và 'nhiệm vụ của lực lượng BĐBP' là hai trong ba chính sách được đánh giá tác động,...

110 liên quan

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp tác quốc tế đối với BĐBP

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp tác quốc tế đối với BĐBP

Trong những năm qua, nhận thức được sự cấp thiết của công tác hợp tác quốc tế trên lĩnh vực phòng, chống...

2181 liên quan

Không có sự chồng chéo về quyền hạn của lực lượng BĐBP với lực lượng Hải quan

Không có sự chồng chéo về quyền hạn của lực lượng BĐBP với lực lượng Hải quan

Tại phiên thảo luận trực tuyến về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam...

2181 liên quan

BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu (bài 2)

BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu (bài 2)

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật...

2181 liên quan

Tạo cơ sở nền tảng pháp lý chặt chẽ cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Tạo cơ sở nền tảng pháp lý chặt chẽ cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

An ninh biên giới quốc gia gắn liền với chủ quyền lãnh thổ và an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực...

2181 liên quan

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP dựa trên quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của BĐBP dựa trên quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Tại Phiên thảo luận trực tuyến dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN), ngày 21-10, đại biểu Cầm Thị Mẫn,...

2181 liên quan

Luật Biên phòng Việt Nam thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về biên giới quốc gia

Luật Biên phòng Việt Nam thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về biên giới quốc gia

Chiều 21-10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Biên...

106 liên quan

Góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Hôm qua, ngày 21-10, kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XIV sang ngày làm việc thứ hai.

320 liên quan

Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, tổ chức đã và đang phối hợp rất hiệu quả

Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, tổ chức đã và đang phối hợp rất hiệu quả

Chiều 21-10, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của...

1 liên quan

Quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Biên phòng

Quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật Biên phòng

Tiếp tục phiên làm việc chiều 21/10, Ủy ban Thường vụ quốc hội (UBTVQH) đã có Báo cáo Giải trình, tiếp thu,...

106 liên quan

Cơ sở chính trị, pháp lý về vấn đề 'Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật'

Cơ sở chính trị, pháp lý về vấn đề 'Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật'

Quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên...

1 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam phù hợp, thống nhất với pháp luật hiện hành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam phù hợp, thống nhất với pháp luật hiện hành

Ngày 21-10, ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên...

12 liên quan

Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Dự kiến, trong tháng 11-2020, Dự án Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) sẽ được Quốc hội khóa XIV thông qua tại...

106 liên quan

Quy định BĐBP chủ trì để huy động các lực lượng tham gia duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu một cách hiệu quả

Quy định BĐBP chủ trì để huy động các lực lượng tham gia duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu một cách hiệu quả

Đó là khẳng định của Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP&AN) của...

106 liên quan

BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu

BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật...

110 liên quan

Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành củng cố thêm hệ thống pháp lý bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc

Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành củng cố thêm hệ thống pháp lý bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc

Việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) nhằm thể chế hóa mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết số...

106 liên quan

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với lực lượng BĐBP phát huy sức mạnh đoàn kết toàn...

110 liên quan

Đồng thuận với quy định BĐBP chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu

Đồng thuận với quy định BĐBP chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) dự kiến được Quốc hội khóa XIV thảo luận và thông qua tại Kỳ họp...

2181 liên quan

Tư lệnh Biên phòng: Nâng cấp các công trình bảo vệ biên giới

Tư lệnh Biên phòng: Nâng cấp các công trình bảo vệ biên giới

Đó là một trong những đề nghị của Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) - khi thay mặt...

2181 liên quan

Tư lệnh Biên phòng: Nâng cấp các công trình bảo vệ biên giới

Tư lệnh Biên phòng: Nâng cấp các công trình bảo vệ biên giới

Đó là một trong những đề nghị của Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) - khi thay mặt...

Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh

Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Bí thư...

2181 liên quan

BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) nhằm thể chế hóa mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết số...

110 liên quan

BĐBP luôn được xác định là nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

BĐBP luôn được xác định là nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Ngày 22-9, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 11 thảo luận...

2181 liên quan

Quy định BĐBP chủ trì duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu là phù hợp

Quy định BĐBP chủ trì duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu là phù hợp

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và thông qua các cuộc hội thảo...

2181 liên quan

Sáng đẹp hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân'

Sáng đẹp hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân'

LTS: Ngày 17-9, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Phong trào thi đua...

682 liên quan

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hợp tác quốc tế trong bảo vệ biên giới quốc gia

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hợp tác quốc tế trong bảo vệ biên giới quốc gia

Trong những năm gần đây, quan điểm về hợp tác quốc tế (HTQT) trong bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG) ngày...

2181 liên quan

BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

BĐBP tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh

5 năm qua, quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Quân ủy...

2181 liên quan

Bàn về nhiệm vụ của BĐBP trong dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Bàn về nhiệm vụ của BĐBP trong dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm...

2181 liên quan

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp lý và thực tiễn

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp lý và thực tiễn

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (sau đây gọi tắt là dự thảo) đã trải qua nhiều lần tổ chức khảo sát, tọa...

110 liên quan

BĐBP Điện Biên thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép
BĐBP Điện Biên thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 1
BĐBP Điện Biên thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 2
BĐBP Điện Biên thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 3

BĐBP Điện Biên thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép

Hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới trong thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường,...

2181 liên quan

Bàn về 'Nhiệm vụ của lực lượng BĐBP' trong dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Bàn về 'Nhiệm vụ của lực lượng BĐBP' trong dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm...

185 liên quan

Luật Biên phòng Việt Nam ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng

Luật Biên phòng Việt Nam ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng

Việt Nam có đường biên giới đất liền khoảng 5.032,025km và bờ biển dài khoảng 3.260km, với 44 tỉnh, thành...

6 liên quan

Nghệ An: Thực hiện 'bốn cùng', 'ba bám' với người dân vùng biên giới để phát triển kinh tế

Nghệ An: Thực hiện 'bốn cùng', 'ba bám' với người dân vùng biên giới để phát triển kinh tế

UBND tỉnh Nghệ An vừa thông qua Đề án Nâng cao hiệu quả giúp đỡ các hộ gia đình ở khu vực biên giới, góp...

1 liên quan

Xây dựng, củng cố 'thế trận lòng dân' vững chắc trên biên giới

Xây dựng, củng cố 'thế trận lòng dân' vững chắc trên biên giới

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, có nhiều chủ...

2181 liên quan

Đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc 'phên dậu' của Tổ quốc

Đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc 'phên dậu' của Tổ quốc

Việc xây dựng, ban hành Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) được xác định cụ thể trong các nghị quyết của Đảng,...

6 liên quan

Lãnh đạo toàn diện công tác quân sự, biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Khu vực biên giới (KVBG) tỉnh Lạng Sơn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, địa bàn phức tạp về an...

110 liên quan

Ðối phó thủ đoạn mới trong buôn lậu thuốc lá

Ðối phó thủ đoạn mới trong buôn lậu thuốc lá

Theo bạn đọc phản ánh, tình trạng buôn lậu thuốc lá điếu ngoại qua biên giới tại các tỉnh Long An, An...

80 liên quan

Tên gọi Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng được phạm vi điều chỉnh

Tên gọi Luật Biên phòng Việt Nam đáp ứng được phạm vi điều chỉnh

Việc xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ...

185 liên quan

Tạo thế trận liên hoàn 'hạ nhiệt' ma túy vùng biên Việt-Lào

Tạo thế trận liên hoàn 'hạ nhiệt' ma túy vùng biên Việt-Lào

Lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào xác định phòng chống ma túy (PCMT) là cuộc đấu tranh chung và trong...

154 liên quan

Công bố quyết định tổ chức lại Đồn Biên phòng Liên Hương

Công bố quyết định tổ chức lại Đồn Biên phòng Liên Hương

Ngày 27-5, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức lại Đồn...

'Cầu nối' gắn kết tình quân dân

'Cầu nối' gắn kết tình quân dân

Cuối năm 2018, Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị 681-CT/ĐU về việc phân công đảng viên đồn biên...

1 liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả...

334 liên quan

Luật Biên phòng phù hợp với yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Luật Biên phòng phù hợp với yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, dự kiến sáng 21/5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng...

185 liên quan

ĐBQH NGUYỄN MAI BỘ: CÂN NHẮC TÊN GỌI CỦA DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

ĐBQH NGUYỄN MAI BỘ: CÂN NHẮC TÊN GỌI CỦA DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội...

14 liên quan

'Cầu nối' gắn kết tình quân dân

'Cầu nối' gắn kết tình quân dân

Hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Đảng ủy BĐBP 'Về việc phân công đảng viên đồn...

2181 liên quan

'Cầu nối' gắn kết tình quân dân

'Cầu nối' gắn kết tình quân dân

Hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 'Về việc...

2 liên quan

TP Móng Cái: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

TP Móng Cái: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ...

2181 liên quan

Móng Cái sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Móng Cái sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Ngày 5/3, TP Móng Cái tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ...

16 liên quan

Phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại KVBG

Phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại KVBG

Trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, các đơn vị thuộc Bộ đội...

184 liên quan

Tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 5/2, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP&AN) Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh...

8 liên quan

Cần quy định rõ hơn nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng

Cần quy định rõ hơn nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng

Vừa qua, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã đồng chủ...

2 liên quan

Dự án Luật Biên phòng: Tạo hành lang pháp lý tốt hơn để thực thi hoạt động biên phòng

Dự án Luật Biên phòng: Tạo hành lang pháp lý tốt hơn để thực thi hoạt động biên phòng

Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý vào Dự án Luật Biên phòng, thay thế cho Pháp lệnh Biên phòng sau hơn 20 năm...

290 liên quan

'Các đường dây buôn bán ma túy xu hướng dịch chuyển từ miền Bắc vào miền Trung'

'Các đường dây buôn bán ma túy xu hướng dịch chuyển từ miền Bắc vào miền Trung'

Một trong những thông tin được Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ...

2181 liên quan