Bitexco thông tin chính thức về việc thoái vốn tại CTCP Du lịch Hương Giang

Bitexco thông tin chính thức về việc thoái vốn tại CTCP Du lịch Hương Giang

Việc thoái vốn của ông lớn Bitexco tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT) được 'người trong cuộc' lên...

Crystal Treasure đã đòi nợ Bitexco nhiều lần không được nên mới bán cổ phần thế chấp?

Crystal Treasure đã đòi nợ Bitexco nhiều lần không được nên mới bán cổ phần thế chấp?

Trước thềm cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Du lịch Hương Giang (HGT), xuất hiện nhiều dấu hiệu...

1 liên quan

Bitexco phản hồi không có chuyện thoái vốn tại Du lịch Hương Giang: Lộ những mâu thuẫn nội bộ...

Bitexco phản hồi không có chuyện thoái vốn tại Du lịch Hương Giang: Lộ những mâu thuẫn nội bộ...

Sau bản tin 'Đằng sau chuyện nhà đầu tư chiến lược Bitexco âm thầm thoái vốn tại Du lịch Hương Giang...' của...

2 liên quan

Bitexco 'tố' lãnh đạo công ty đối tác chiếm đoạt 6 triệu cổ phần, trị giá hơn 82 tỷ đồng

Bitexco 'tố' lãnh đạo công ty đối tác chiếm đoạt 6 triệu cổ phần, trị giá hơn 82 tỷ đồng

Bitexco chỉ đích danh ông Johnny Cheung Ching Fu - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Du lịch Hương Giang,...

1 liên quan

Bitexco khẳng định không thoái vốn tại Hương Giang Tourist

Bitexco khẳng định không thoái vốn tại Hương Giang Tourist

Bitexco khẳng định không thoái 32,63% cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (Hương Giang Tourist)...

Bitexco khẳng định không thoái vốn tại Hương Giang Tourist

Bitexco khẳng định không thoái vốn tại Hương Giang Tourist

Bitexco khẳng định không thoái 32,63% cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (Hương Giang Tourist)...

Đằng sau chuyện nhà đầu tư chiến lược Bitexco âm thầm thoái vốn tại Du lịch Hương Giang...

Đằng sau chuyện nhà đầu tư chiến lược Bitexco âm thầm thoái vốn tại Du lịch Hương Giang...

Xét trên số lượng cổ phần mà các cổ đông pháp nhân nắm giữ và báo cáo của Ban Kiểm soát, trong bối cảnh công...

6 liên quan