Quảng Ninh: Nhìn lại 3 năm thực hiện Đề án 25

Quảng Ninh: Nhìn lại 3 năm thực hiện Đề án 25

Đề án 25 của Quảng Ninh là một sáng kiến chính trị hành chính đột phá. Quá trình áp dụng vào thực tiễn đã...

4 liên quan

Cẩm Phả (Quảng Ninh): 7,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Cẩm Phả (Quảng Ninh): 7,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Từ năm 2016 đến nay, từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn, Quỹ 'Vì người nghèo'...

54 liên quan

Giảm biên chế là việc nhạy cảm song vẫn phải quyết liệt

Giảm biên chế là việc nhạy cảm song vẫn phải quyết liệt

Sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là...

58 liên quan

Phải có quyết tâm chính trị cao trong sắp xếp tổ chức, bộ máy

Phải có quyết tâm chính trị cao trong sắp xếp tổ chức, bộ máy

Thực hiện các nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành trung ương (khóa XII), các cấp ủy Đảng ở Hà Tĩnh đã quán...

1 liên quan

Ðổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở (Kỳ 1)

Ðổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở (Kỳ 1)

Sau gần một năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII), nhiều địa phương trong cả nước đã thể hiện quyết tâm...

4 liên quan

Nâng cao năng lực của bộ máy

Nâng cao năng lực của bộ máy

Sắp xếp, sáp nhập các cơ quan trùng nhiệm vụ, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bỏ cấp tổng...