Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19

Ngày 02/11/2018, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ...

23 liên quan

Cải thiện môi trường kinh doanh: Cần thực chất hơn, quyết liệt hơn

Cải thiện môi trường kinh doanh: Cần thực chất hơn, quyết liệt hơn

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, Việt Nam đã nâng bậc xếp hạng trên bảng...

12 liên quan

Cần các giải pháp đồng bộ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Cần các giải pháp đồng bộ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Ngày 2-11, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ...

37 liên quan

Môi trường kinh doanh tăng 30 bậc, thu hẹp khoảng cách với trung bình ASEAN 4

Môi trường kinh doanh tăng 30 bậc, thu hẹp khoảng cách với trung bình ASEAN 4

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, Việt Nam đã tiến khoảng 30 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu...

12 liên quan

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Ngày 2-11, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo về 'Môi trường kinh doanh Việt...

12 liên quan

TPHCM kết hợp tốt '5 trong 1'

TPHCM kết hợp tốt '5 trong 1'

Trong tương lai, cần có sự đầu tư nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc về khả năng liên thông điện tử giữa thủ...

2 liên quan

TPHCM kết hợp tốt '5 trong 1'

TPHCM kết hợp tốt '5 trong 1'

Trong tương lai, cần có sự đầu tư nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc về khả năng liên thông điện tử giữa thủ...

Môi trường kinh doanh có nhiều cải thiện

Môi trường kinh doanh có nhiều cải thiện

Các chyên gia đánh giá, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có sự cải thiện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết...

12 liên quan

Cải cách chưa đủ mạnh, Việt Nam tụt hạng về môi trường kinh doanh

Cải cách chưa đủ mạnh, Việt Nam tụt hạng về môi trường kinh doanh

Ở hầu hết các chỉ số thành phần của môi trường kinh doanh năm 2018 theo bảng xếp hạng của Ngân hàng thế giới...

37 liên quan

5 năm thực hiện Nghị quyết 19: Cần nhiều nỗ lực để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

5 năm thực hiện Nghị quyết 19: Cần nhiều nỗ lực để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Tuy môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có sự cải thiện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính...

12 liên quan

Chỉ số khởi sự kinh doanh thăng hạng 19 bậc

Chỉ số khởi sự kinh doanh thăng hạng 19 bậc

Theo Báo cáo Doing Bussines 2019 của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam xếp thứ...

37 liên quan

Phụ nữ tự tin hội nhập

Phụ nữ tự tin hội nhập

Vai trò của người phụ nữ ngày càng được khẳng định trên tất cả lĩnh vực. Dù ở vị trí, vai trò nào thì phụ...

1 liên quan