Thủ tướng đề nghị Kuwait mở rộng hợp tác dầu khí

Chiều 3-9, tại trụ sở Chính phủ, tiếp ông Khaled Ali Al Fadhel, Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Điện lực và nước...

5 liên quan

Việt Nam có thể xuất khẩu sang Kuwait nhiều hơn

Việt Nam có thể xuất khẩu sang Kuwait nhiều hơn

Chiều 3-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Khaled Ali Al Fadhel - Bộ trưởng Dầu...

Hợp tác thương mại giữa Kuwait Việt Nam có nhiều bước phát triển tích cực

Ngày 3/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Khaled Ali Al Fadhel, Bộ trưởng Dầu mỏ...

5 liên quan

Thủ tướng đề nghị Kuwait mở rộng hợp tác dầu khí

Chiều nay, 3/9, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Khaled Ali Al Fadhel, Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Điện lực và nước...

5 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Điện lực và Nước Kuwait

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Điện lực và Nước Kuwait

Chiều 3/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Khaled Ali Al Fadhel, Bộ trưởng Dầu mỏ...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Điện lực và Nước Kuwait

Sáng 26/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp ông Khaled Ali Al Fadhel, Bộ trưởng...