Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Tướng Công an chỉ đạo phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ được đề nghị phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

  Tướng Công an chỉ đạo phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ được đề nghị phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

  Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân đề nghị phong tặng 'Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân' thời kỳ đổi...

  13 liên quan

  Lấy ý kiến về việc phong anh hùng lực lượng vũ trang cho 2 Tướng công an

  Lấy ý kiến về việc phong anh hùng lực lượng vũ trang cho 2 Tướng công an

  Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân đề nghị phong tặng 'Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân' thời kỳ đổi...

  13 liên quan

  11 tập thể, 3 cá nhân thuộc lực lượng công an được đề nghị phong Anh hùng

  Ngày 6/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an đã họp xét đề...

  13 liên quan

  Bộ Công an lấy ý kiến về việc phong tặng danh hiệu AHLLVTND thời kỳ đổi mới

  Bộ Công an vừa công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ danh sách những tập thể, cá nhân được đề nghị phong...

  13 liên quan

  Đề nghị phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với 2 tướng công an

  Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc đề nghị phong tặng danh hiệu 'Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân' thời...

  13 liên quan