Tổ chức thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới theo lộ trình

Tổ chức thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới theo lộ trình

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018.

Hội thi Olympic Tin học không chuyên

Hội thi Olympic Tin học không chuyên

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và Đoàn trường Đại học Đồng Tháp vừa phối hợp tổ...

Thủ tướng: Bộ trưởng phải đi vào từng việc cụ thể, trăn trở để nâng tiêu chí của ngành

Các Bộ trưởng phải đi vào từng việc cụ thể, trăn trở làm thế nào để nâng từng chỉ tiêu, tiêu chí mà ngành...

16 liên quan

Xem xét tách việc biên soạn, xuất bản SGK khỏi chức năng quản lý nhà nước về giáo dục

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc...

30 liên quan

Việc sản xuất, phát hành sách giáo khoa ở Nhà xuất bản giáo dục như thế nào?

Nhà xuất bản giáo dục báo lỗ liên tiếp ba năm gần đây trong khi lại chi chiết khấu phát hành sách giáo khoa...

30 liên quan

Chính phủ cần phân tích động lực tăng trưởng GDP

Ghi nhận những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được thời gian qua, nhưng Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng...