Tây Du Ký: Lý do gì khiến Tôn Ngộ Không giữ chiếc sừng của 3 Tê Ngưu Tinh làm của riêng?

Tây Du Ký: Lý do gì khiến Tôn Ngộ Không giữ chiếc sừng của 3 Tê Ngưu Tinh làm của riêng?

Chiếc sừng trên đầu của ba tên Tê Ngưu Tinh có một công dụng đặc biệt liên quan đến nhược điểm của Tôn Ngộ...

9 liên quan

Yêu quái duy nhất trở thành bạn tốt của Tôn Ngô Không, võ công lợi hại không ngờ

Yêu quái duy nhất trở thành bạn tốt của Tôn Ngô Không, võ công lợi hại không ngờ

Trên đường đi lấy kinh, Khuê Mục Lang đã nhiều lần giúp đỡ thầy trò Đường Tăng, như trong Đại chiến Tiểu Lôi...

Tây Du Ký: Không phải Đường Tăng, đây mới là ân nhân cứu mạng công chúa Bách Hoa Tu – phu nhân của Hoàng Bào Quái

Để lộ chuyện cứu Đường Tăng, Hoàng Bào Quái nổi trận lôi đình, để gánh tội cho công chúa Bách Hoa Tu, nhân...

55 liên quan

Tây Du Ký: Chồng của Bạch Cốt Tinh chính là bạn tốt của Tôn Ngộ Không

Tây Du Ký: Chồng của Bạch Cốt Tinh chính là bạn tốt của Tôn Ngộ Không

Hoàng Bào Quái có thân thế phi phàm, chỉ vì ái tình nên chấp nhận bị đày ải dưới nhân gian, về sau chính y...

67 liên quan

Cùng vi phạm thiên điều Tôn Ngộ Không bị giam 500 năm, thần tiên khác chỉ bị phạt vài ngày
Cùng vi phạm thiên điều Tôn Ngộ Không bị giam 500 năm, thần tiên khác chỉ bị phạt vài ngày - Ảnh 1
Cùng vi phạm thiên điều Tôn Ngộ Không bị giam 500 năm, thần tiên khác chỉ bị phạt vài ngày - Ảnh 2
Cùng vi phạm thiên điều Tôn Ngộ Không bị giam 500 năm, thần tiên khác chỉ bị phạt vài ngày - Ảnh 3

Cùng vi phạm thiên điều Tôn Ngộ Không bị giam 500 năm, thần tiên khác chỉ bị phạt vài ngày

Nhìn chung, chúng ta có thể nhận thấy, thân thế khác nhau thì hình phạt cũng hoàn toàn khác nhau.

67 liên quan

Yêu quái duy nhất trở thành bạn tốt của Tôn Ngô Không, võ công lợi hại không ngờ

Yêu quái duy nhất trở thành bạn tốt của Tôn Ngô Không, võ công lợi hại không ngờ

Trên đường đi lấy kinh, Khuê Mục Lang đã nhiều lần giúp đỡ thầy trò Đường Tăng, như trong Đại chiến Tiểu Lôi...

3 liên quan