Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy V, công nhận 2 xã 'An toàn khu' tại Quảng Nam

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy V, công nhận 2 xã 'An toàn khu' tại Quảng Nam

Công trình Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy V tại Khu căn cứ Phước Trà, tỉnh Quảng Nam là sự tri ân, ghi lại...

2 liên quan

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu V

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu V

Ngày 25-4, tại Khu căn cứ Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với...

2 liên quan

Khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu V

Sáng 25/4, tại huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ...

10 liên quan

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy V và công nhận hai xã an toàn khu ở Quảng Nam

Sáng 25/4, tại Khu căn cứ Phước Trà (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp...

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu Ủy Khu V

Ngày 25/4, tại Khu căn cứ Phước Trà, huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp...

11 liên quan

Khánh thành Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu 5

Sáng 25-4, tại xã Sông Trà (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với chính...

11 liên quan

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu V

Khánh thành bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy Khu V

Sáng 25-4, tại Khu căn cứ Phước Trà, huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp...

11 liên quan