Vì sao dừng triển khai công trình hàng hải đầu tiên theo hình thức PPP tại Đà Nẵng?

Vì sao dừng triển khai công trình hàng hải đầu tiên theo hình thức PPP tại Đà Nẵng?

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang,...

5 liên quan

Dừng Dự án tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng

Dừng Dự án tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng biển Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng...

2 liên quan

Bến cảng Thọ Quang sẽ dừng hoạt động xây dựng tuyến luồng

Bến cảng Thọ Quang sẽ dừng hoạt động xây dựng tuyến luồng

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang...

2 liên quan

Chuyển Bến xe khách Vĩnh Long thành công ty cổ phần

Chuyển Bến xe khách Vĩnh Long thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển đơn vị sự nghiệp công lập Bến xe khách Vĩnh Long thành công ty cổ phần theo...

1 liên quan

Đà Nẵng: Dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang

Đà Nẵng: Dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang

Thủ tướng Chính phủ đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng...

2 liên quan

Đà Nẵng: Dừng xây dựng tuyến luồng Thọ Quang

Đà Nẵng: Dừng xây dựng tuyến luồng Thọ Quang

Thủ tướng Chính phủ đồng ý dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang, Cảng...

8 liên quan