Bộ GTVT xin trả lại dự án đường sắt, ai dám nhận?

Bộ GTVT xin trả lại dự án đường sắt, ai dám nhận?

'Liệu đằng sau đề xuất trên, các vấn đề về thẩm định, căn cứ để làm dự án sơ bộ đến tiền khả thi có vấn đề...

11 liên quan

Đề xuất chuyển dự án đường sắt Yên Viên - Ngọc Hồi về cho Hà Nội

Đề xuất chuyển dự án đường sắt Yên Viên - Ngọc Hồi về cho Hà Nội

Đây là đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa gửi tới Chính phủ với lý do dự án này đang gặp nhiều...

11 liên quan

Bộ GTVT muốn chuyển trả dự án đường sắt cho Hà Nội

Bộ GTVT đề xuất Chính phủ chuyển dự án tuyến metro số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi về TP.Hà Nội làm chủ đầu tư do...

11 liên quan

Ngã rẽ mới của Dự án metro số 1 Hà Nội tuyến Ngọc Hồi - Yên Viên

Sau hơn 15 năm triển khai mà không có tiến triển đáng kể nào trên hiện trường, Dự án Xây dựng đường sắt đô...

145 liên quan

Ngã rẽ mới của Dự án metro số 1 Hà Nội

Sau hơn 15 năm triển khai mà không có tiến triển đáng kể nào trên hiện trường, Dự án Xây dựng đường sắt đô...

146 liên quan