Hướng dẫn về điều kiện được cấp giấy đăng ký hoạt động nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên

Hướng dẫn về điều kiện được cấp giấy đăng ký hoạt động nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên

Bộ GD&ĐT vừa công khai lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư 'Hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Khoản 5 Điều...

103 liên quan

Tốt nghiệp THCS vào học thẳng lên cao đẳng: Nên hay không nên đưa vào luật?

Tốt nghiệp THCS vào học thẳng lên cao đẳng: Nên hay không nên đưa vào luật?

Trao đổi tại kỳ họp Quốc hội vừa qua về dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, một vài đại biểu Quốc hội có đề xuất...

51 liên quan

Phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Ngày 16/11, tại Quảng Ninh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động đánh giá, cấp...

46 liên quan

Những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Ngày 11/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1183/QĐ-TTg giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với...

39 liên quan

Sửa đổi hợp lý về chức danh Giảng viên

Sửa đổi hợp lý về chức danh Giảng viên

Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có một số nội dung đáng chú ý liên quan đến...

30 liên quan

Giáo dục, đã đến lúc phải nói cho ra nhẽ (2)

Giáo dục, đã đến lúc phải nói cho ra nhẽ (2)

Nếu cứ ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu cứ 'chín bỏ làm mười' thì bao giờ giáo dục mới trở thành 'quốc sách hàng...

68 liên quan