Phó Thủ tướng: Dự án Kinh điển phương Đông mang tầm vóc lịch sử

Phó Thủ tướng: Dự án Kinh điển phương Đông mang tầm vóc lịch sử

Dự án Kinh điển phương Đông là dự án có ý nghĩa đặc biệt, góp phần quan trọng trong việc thực hiện những mục...

10 liên quan

Khởi động 1 trong 5 dự án học thuật có tầm vóc quốc gia

Khởi động 1 trong 5 dự án học thuật có tầm vóc quốc gia

Đại học Quốc gia Hà Nội đã khởi động dự án Kinh điển phương Đông - 1 trong 5 chương trình, dự án khoa học...

10 liên quan

Phó Thủ tướng: Dự án Kinh điển phương Đông mang tầm vóc lịch sử

Phó Thủ tướng: Dự án Kinh điển phương Đông mang tầm vóc lịch sử

Dự án Kinh điển phương Đông là dự án có ý nghĩa đặc biệt, góp phần quan trọng trong việc thực hiện những mục...

Khởi động dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông

Khởi động dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông

Ngày 20-4, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Dịch thuật và phát huy giá...

Đất nước nghìn năm văn hiến phải có những bộ sách lớn mang tính biểu tượng

Đất nước nghìn năm văn hiến phải có những bộ sách lớn mang tính biểu tượng

Đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQG Hà Nội tại Hội thảo khởi động Dự án Dịch thuật và...

10 liên quan

Khởi động Dự án dịch thuật các tác phẩm kinh điển phương Đông

Khởi động Dự án dịch thuật các tác phẩm kinh điển phương Đông

Ngày 20-4, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức hội thảo Khởi động dự án dịch thuật và phát huy giá...

10 liên quan

Khởi động dự án đặc biệt có tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại

Khởi động dự án đặc biệt có tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại

Dự án Kinh điển Phương Đông có tầm vóc và ý nghĩa lịch sử, mang giá trị thời đại, giá trị dân tộc và nhân...

10 liên quan