Phát triển kinh tế biển xanh để giàu mạnh từ biển

Phát triển kinh tế biển xanh để giàu mạnh từ biển

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh...

15 liên quan

Phát triển kinh tế biển xanh bền vững - Bài cuối: Những thách thức và cơ hội

Phát triển kinh tế biển xanh bền vững - Bài cuối: Những thách thức và cơ hội

Những thành tựu trong phát triển kinh tế biển vừa qua đáng ghi nhận, nhưng để chuyển từ 'mảng nâu' sang 'mảng...

2 liên quan

Phát triển kinh tế biển xanh bền vững - Bài 2: Nâng cao chất lượng môi trường

Phát triển kinh tế biển xanh bền vững - Bài 2: Nâng cao chất lượng môi trường

Theo Tổ chức Sáng kiến Tăng trưởng xanh của Liên hiệp quốc: Tăng trưởng xanh là quá trình tái cơ cấu lại hoạt...

96 liên quan

Phát triển kinh tế biển xanh để giàu từ biển

Phát triển kinh tế biển xanh để giàu từ biển

Theo PGS Nguyễn Chu Hồi, Việt Nam cần ưu tiên phát triển kinh tế biển theo hướng phát triển kinh tế biển xanh...

3 liên quan

Phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Bài 1

Phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Bài 1

Trên thế giới, xây dựng mô hình Kinh tế xanh là một mô hình phát triển kinh tế mới, đang đi lên và thịnh hành,...

1 liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng kinh tế biển xanh - trọng điểm cho phát triển bền vững biển Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng kinh tế biển xanh - trọng điểm cho phát triển bền vững biển Việt Nam

Kinh tế biển xanh hiện đã được hầu hết các quốc gia công nhận là giải pháp phát triển bền vững biển và dần...

1 liên quan

'Sử dụng bền vững tài nguyên biển là thước đo sự phát triển quốc gia'

'Sử dụng bền vững tài nguyên biển là thước đo sự phát triển quốc gia'

'Để vươn ra biển và làm chủ biển, cần phải dựa trên phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng...

6 liên quan

Bài 2: Thực trạng phát triển kinh tế biển và những vấn đề đặt ra

Bài 2: Thực trạng phát triển kinh tế biển và những vấn đề đặt ra

Trong giai đoạn vừa qua, dù có những trở ngại nhưng kinh tế biển phát triển khá mạnh ở hầu hết các tỉnh, thành...

4 liên quan

Việt Nam đồng chủ trì hội thảo ASEAN-Ấn Độ về kinh tế biển xanh

Việt Nam đồng chủ trì hội thảo ASEAN-Ấn Độ về kinh tế biển xanh

Hội thảo có sự tham dự hơn 60 đại biểu gồm các quan chức chính phủ, học giả, nhà nghiên cứu từ các nước thuộc...