Robot Mỹ sẽ lặn sâu 6km thực hiện nhiệm vụ gì?

Robot Mỹ sẽ lặn sâu 6km thực hiện nhiệm vụ gì?

Hãng Hydroid, Inc (công ty con của Kongsberg Maritime) vừa ký hợp đồng với Hải quân Mỹ về thương vụ cung...

3 liên quan

Mỹ trang bị siêu tàu lặn không người lái săn tàu ngầm

Mỹ trang bị siêu tàu lặn không người lái săn tàu ngầm

Hải quân Mỹ vừa quyết định tăng cường năng lực săn ngầm bằng tàu lặn không người lái (UUV) MK-18 do...

1 liên quan

Vũ khí săn ngầm mới cực tối tân, nguy hiểm của hải quân Mỹ
Vũ khí săn ngầm mới cực tối tân, nguy hiểm của hải quân Mỹ - Ảnh 1
Vũ khí săn ngầm mới cực tối tân, nguy hiểm của hải quân Mỹ - Ảnh 2
Vũ khí săn ngầm mới cực tối tân, nguy hiểm của hải quân Mỹ - Ảnh 3

Vũ khí săn ngầm mới cực tối tân, nguy hiểm của hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ vừa ký hợp đồng với Hydroid, Inc (công ty con của Kongsberg Maritime) về thương vụ cung cấp tàu...

Robot Mỹ sẽ lặn sâu 6.000m tóm gọn tàu ngầm đối phương?

Robot Mỹ sẽ lặn sâu 6.000m tóm gọn tàu ngầm đối phương?

Hải quân Mỹ vừa ký hợp đồng với Hydroid, Inc (công ty con của Kongsberg Maritime) về thương vụ cung cấp tàu...

Robot Mỹ sẽ lặn sâu 6.000m tóm gọn tàu ngầm đối phương?

Robot Mỹ sẽ lặn sâu 6.000m tóm gọn tàu ngầm đối phương?

Hải quân Mỹ vừa ký hợp đồng với Hydroid, Inc (công ty con của Kongsberg Maritime) về thương vụ cung cấp tàu...

4 liên quan

Mỹ trang bị UUV lặn sâu 6km tóm tàu ngầm đối phương

Mỹ trang bị UUV lặn sâu 6km tóm tàu ngầm đối phương

Hải quân Mỹ vừa ký hợp đồng với Hydroid, Inc (công ty con của Kongsberg Maritime) về thương vụ cung cấp tàu...