Khả năng đặc biệt của xuồng cao tốc Metal Shark Việt Nam

Khả năng đặc biệt của xuồng cao tốc Metal Shark Việt Nam

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 1/4, Mỹ vừa bàn giao thêm 6 chiếc xuồng cao tốc Metal Shark cho Cảnh...

1 liên quan

Mỹ chuyển 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam

Mỹ chuyển 6 xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam

Việc bàn giao những tàu tuần tra này thể hiện sự hợp tác sâu sắc Việt Nam - Mỹ trong lĩnh vực thực thi pháp...

5 liên quan

Mỹ chuyển giao 6 chiếc xuồng tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam

Sáu chiếc xuồng phản ứng nhanh Metal Shark được đóng mới, có khả năng đạt vận tốc 35 hải lý/giờ, cùng với...

Hoa Kỳ bàn giao 6 xuồng tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam

Metal Shark là xuồng tuần tra mà Hoa Kỳ bàn giao cho Việt Nam với chiều dài 14 mét, vận tốc 35 hải lý một giờ.

5 liên quan

Mỹ giao 6 xuồng tuần tra cao tốc cho cảnh sát biển Việt Nam

Sáu chiếc xuồng phản ứng nhanh Metal Shark đóng mới, có khả năng đạt vận tốc 35 hải lý/giờ, cùng với các xe...

Hoa Kỳ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa bàn giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark dài 14 mét cho Cảnh sát biển Việt...

5 liên quan