Đại biểu quốc hội: Phải cẩn trọng khi đưa ý kiến lên internet

Đại biểu quốc hội: Phải cẩn trọng khi đưa ý kiến lên internet

Hôm qua (8/8), Văn phòng Quốc hội (VPQH) phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tổ chức hội thảo...

Hội thảo Báo chí với hoạt động của Đại biểu Quốc hội

Hội thảo Báo chí với hoạt động của Đại biểu Quốc hội

Ngày 8/8, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức Hội thảo 'Báo...

9 liên quan

Đại biểu phải lắng nghe, quan sát mạng xã hội

Đại biểu phải lắng nghe, quan sát mạng xã hội

'Phải lắng nghe, quan sát mạng xã hội' - đại biểu (ĐB) Dương Trung Quốc nói tại hội thảo 'Báo chí với hoạt...

3 liên quan

Đại biểu Quốc hội nên ứng xử như thế nào trên mạng xã hội?

Đại biểu Quốc hội nên ứng xử như thế nào trên mạng xã hội?

Đại biểu Quốc hội phải ý thức rõ vị thế, vai trò của mình để có ứng xử phù hợp trên môi trường mạng; phải...

Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Quốc hội với báo chí

Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Quốc hội với báo chí

Báo chí và Quốc hội luôn có mối quan hệ mật thiết, trong đó báo chí giữ vai trò là cầu nối chuyển tải thông...

9 liên quan

Truyền thông là 'cầu nối' giữa người dân với Quốc hội

Truyền thông là 'cầu nối' giữa người dân với Quốc hội

Báo chí và Quốc hội có mối quan hệ mật thiết, báo chí là 'cầu nối' để phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của...

9 liên quan

Truyền thông, mạng xã hội có tác động rất lớn đối với ĐBQH

Truyền thông, mạng xã hội có tác động rất lớn đối với ĐBQH

Ngày 8-8, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tổ chức hội thảo 'Báo chí...

9 liên quan

Đại biểu Quốc hội nên ứng xử như thế nào trên mạng xã hội?

Đại biểu Quốc hội nên ứng xử như thế nào trên mạng xã hội?

Đại biểu Quốc hội phải ý thức rõ vị thế, vai trò của mình để có ứng xử phù hợp trên môi trường mạng; phải...

3 liên quan

Đại biểu Quốc hội nên ứng xử như thế nào trên mạng xã hội?

Đại biểu Quốc hội nên ứng xử như thế nào trên mạng xã hội?

Đại biểu Quốc hội phải ý thức rõ vị thế, vai trò của mình để có ứng xử phù hợp trên môi trường mạng; phải...

3 liên quan