Ngáo đá, gã đàn ông đột nhập nhà hàng xóm lấy tài sản mang ra sân đốt

Ngáo đá, gã đàn ông đột nhập nhà hàng xóm lấy tài sản mang ra sân đốt

Bị ảo giác do sử dụng ma túy đá, gã đàn ông đột nhập vào nhà hàng xóm lôi tài sản ra sân đốt.

Gã đàn ông vô cớ nửa đêm lôi tài sản nhà hàng xóm ra sân... đốt

Gã đàn ông vô cớ nửa đêm lôi tài sản nhà hàng xóm ra sân... đốt

Ảo giác có người đuổi đánh, nửa đêm, Hùng đột nhập, phá khóa cửa và đem nhiều tài sản giá trị từ nhà bà...

Bắt giữ kẻ ngáo đá đột nhập nhà hàng xóm mang đồ đạc ra đốt

Bắt giữ kẻ ngáo đá đột nhập nhà hàng xóm mang đồ đạc ra đốt

Bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá, Lâm Tiến Hùng đột nhập vào nhà hàng xóm, đập phá và đốt nhiều tài sản.

'Ngáo đá' nửa đêm đột nhập nhà hàng xóm mang đồ đạc ra đốt

Ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá, Lâm Tiến Hùng đã đột nhập vào nhà hàng xóm, đập phá, đốt nhiều tài sản.

Nửa đêm đột nhập nhà hàng xóm đốt hết đồ đạc vì ngáo đá

Sau khi sử dụng ma túy đá, Hùng bị ảo giác, điên cuồng đột nhập vào nhà hàng xóm, đập phá và châm lửa đốt...

Ngáo đá sang nhà hàng xóm bật lửa đốt đồ

Ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá, Lâm Tiến Hùng đã đột nhập vào nhà hàng xóm, đập phá và đốt nhiều tài sản...

3 liên quan