Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long

Điểm nhấn của chương trình là trưng bày với chủ đề 'Tết Đoan Ngọ xưa và nay' và 'Trò chơi dân gian Việt Nam,'...

Tái hiện Tết Đoan Ngọ xưa tại Hoàng thành Thăng Long

Tái hiện Tết Đoan Ngọ xưa tại Hoàng thành Thăng Long

Ngày 24/5, tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức...

Nhiều hoạt động văn hóa dịp Tết Đoan Ngọ và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại Hoàng thành Thăng Long

Nhiều hoạt động văn hóa dịp Tết Đoan Ngọ và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại Hoàng thành Thăng Long

Nhân dịp Tết Đoan Ngọ và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp...

7 liên quan

Tái hiện Tết Đoan Ngọ xưa tại Hoàng thành Thăng Long

Tái hiện Tết Đoan Ngọ xưa tại Hoàng thành Thăng Long

Ngày 24/5, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc...

7 liên quan

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long

Điểm nhấn của chương trình là trưng bày với chủ đề 'Tết Đoan Ngọ xưa và nay' và 'Trò chơi dân gian Việt Nam,'...

Tái hiện Lễ ban quạt trong cung đình thời Lê Trung Hưng ở Hoàng Thành
Tái hiện Lễ ban quạt trong cung đình thời Lê Trung Hưng ở Hoàng Thành - Ảnh 1
Tái hiện Lễ ban quạt trong cung đình thời Lê Trung Hưng ở Hoàng Thành - Ảnh 2
Tái hiện Lễ ban quạt trong cung đình thời Lê Trung Hưng ở Hoàng Thành - Ảnh 3

Tái hiện Lễ ban quạt trong cung đình thời Lê Trung Hưng ở Hoàng Thành

Sáng 24/5, Lễ ban quạt cho quan viên trong cung đình Huế đã được tái hiện tại Hoàng Thành Thăng Long trong...

1 liên quan

Tái hiện Tết Đoan Ngọ xưa tại Hoàng thành Thăng Long

Tái hiện Tết Đoan Ngọ xưa tại Hoàng thành Thăng Long

Ngày 24-5, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc...

7 liên quan