Tại sao Lưu Bang lại đưa người phụ nữ mình không yêu thương lên vị trí cao nhất hậu cung, để bà trở thành vị hoàng hậu 'hiểm độc' nhất lịch sử?

Tại sao Lưu Bang lại đưa người phụ nữ mình không yêu thương lên vị trí cao nhất hậu cung, để bà trở thành vị hoàng hậu 'hiểm độc' nhất lịch sử?

Thậm chí đến khi chết, người phụ nữ ấy cũng không biết tại sao Lưu Bang lại lập mình thành hoàng hậu.

5 liên quan

Vị hoàng hậu thông minh lấn át chồng nhưng độc ác nhất lịch sử Trung Hoa với những 'đòn đánh ghen tàn độc' đến rợn người

Vị hoàng hậu thông minh lấn át chồng nhưng độc ác nhất lịch sử Trung Hoa với những 'đòn đánh ghen tàn độc' đến rợn người

Bà vốn là thiên kim tiểu thư, theo Hán Cao Tổ 'nếm mật nằm gai' lập nên nhà Hán. Đến khi công thành danh...

7 liên quan

Tôn Kiên - 'Viên gạch lịch sử' của nhà Đông Ngô thời Tam Quốc

Tôn Kiên (155-193), tự Văn Đài, là một vị tướng quân đội tài giỏi trong lịch sử Trung Hoa đã đặt nền móng...

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về cái chết của hào kiệt vượt mặt Tào Tháo, khiến Đổng Trác kinh hồn khiếp vía

Tôn Kiên xuất hiện trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung từ hồi 1 đến hồi 7. Do muốn đề...

12 liên quan

Nhìn thấu dã tâm của vợ nhưng vì lý do này, Lưu Bang vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt mà bỏ qua

Nhìn thấu dã tâm của vợ nhưng vì lý do này, Lưu Bang vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt mà bỏ qua

Ngay cả khi đã biết Hoàng hậu của mình một mực muốn giang sơn đổi chủ, Lưu Bang vẫn chọn cách cho qua....