20 năm một câu chuyện với Ðại tướng Lê Ðức Anh - Kỳ cuối: Làm bạn với tất cả

20 năm một câu chuyện với Ðại tướng Lê Ðức Anh - Kỳ cuối: Làm bạn với tất cả

Trong một cuộc trò chuyện cởi mở và thực chất khi công tác ở nước ngoài, chỉ có Chủ tịch Lê Ðức Anh, Thư ký...

Những hoạt động đối ngoại nổi bật của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Những hoạt động đối ngoại nổi bật của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện...

10 liên quan

Đại tướng Lê Đức Anh: Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ, giản dị, gần gũi nhân dân

NGUYỄN XUÂN PHÚCỦy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủĐại tướng Lê Ðức Anh là một chiến sĩ cách mạng...

Ðại tướng Lê Ðức Anh - Người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế

Làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) là quê hương của nguyên Chủ tịch nước, Ðại tướng...

13 liên quan

Những hoạt động đối ngoại nổi bật của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Những hoạt động đối ngoại nổi bật của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện...

Hoạt động đối ngoại nổi bật của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện...

Thành công nhờ đam mê sáng tạo

Với kỹ sư Lê Ðức Anh, Phó Giám đốc Xưởng chế biến thực phẩm, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (quận Bình...

Tuyến xe buýt màu xanh

Thay vì sử dụng phương tiện cá nhân, đoàn viên, thanh niên tại TP Hà Nội sẽ đi xe buýt đến công sở, đơn vị,...