Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Quân khu 4 an táng 9 hài cốt liệt sĩ

Quân khu 4 an táng 9 hài cốt liệt sĩ

Ngày 19-4, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 thuộc Quân khu...

Truy điệu và an táng chín hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 19-4, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4...

18 liên quan

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ có di vật khắc tên tại Quảng Trị

NDĐT – Ngày 5-4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 cho biết, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị...

Tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên

Tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên

Hện các bộ hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quản trang tại Khu văn hóa tâm linh H.Hướng Hóa (Quảng Trị) để...

Tìm thấy thêm 6 hài cốt liệt sĩ ở Trường Sơn

Tìm thấy thêm 6 hài cốt liệt sĩ ở Trường Sơn

Ngày 4/4, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337-Quân khu 4 cho biết, đã tìm thấy thêm 6...

Tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên tại Quảng Trị

Tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ kèm di vật có khắc tên tại Quảng Trị

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337- Quân khu 4 vừa tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ tại khe...