Hà Tĩnh: Sai phạm trong quản lý đất đai, 15 cán bộ bị đề nghị kỷ luật

Hà Tĩnh: Sai phạm trong quản lý đất đai, 15 cán bộ bị đề nghị kỷ luật

Thu tiền của các hộ gia đình, cá nhân xin giao đất làm nhà ở trái quy định, một loạt cán bộ ở huyện Lộc Hà...

5 liên quan

Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ các cấp ở Hà Tĩnh

Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ các cấp ở Hà Tĩnh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp và xem xét kỷ luật các tổ chức, hàng loạt cán bộ xã, nguyên cán bộ...

5 liên quan

Hà Tĩnh: Kỷ luật hàng loạt cán bộ các cấp vì dính sai phạm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đưa ra nhiều kết luận, xem xét kỷ luật tổ chức, cán bộ ở các địa phương....

5 liên quan

Hà Tĩnh xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành xem xét kỷ luật hàng loạt tổ chức, cá nhân tại huyện ủy Lộc...

Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hà Tĩnh xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ các cấp

Tại các kỳ họp thứ 26 và 27 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành xem xét kỷ luật hàng loạt...

93 liên quan