'Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường!'

'Tổ quốc gọi, chúng tôi lên đường!'

Trong suốt chiều dài những cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, hàng triệu người lính đã...

3 liên quan

Năm 2020: Giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng

Năm 2020: Giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng

Thủ tướng truyền đạt quan điểm của Đảng, Nhà nước là chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần của...

5 liên quan

Những tấm gương sáng lay động lòng người, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên trong mỗi chúng ta

Những tấm gương sáng lay động lòng người, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên trong mỗi chúng ta

'Vào dịp này mỗi năm, tấm lòng mỗi người Việt Nam đang được sống trong hòa bình và độc lập, dường như lắng...

3 liên quan

Thủ tướng dự lễ tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc

Sáng 25/7, tại Hà Nội diễn ra buổi Gặp mặt tuyên dương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

3 liên quan

Tôn vinh những gương sáng thương binh nặng

Ngày 25-7, lễ gặp mặt tuyên dương 500 đại biểu thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 diễn ra trọng...

3 liên quan

Tuyên dương tấm gương 500 thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc

Cuộc gặp mặt là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nằm trong các hoạt động sôi động đang diễn ra trên khắp cả nước...

3 liên quan

Người Anh hùng giữ 'mắt thần' Cồn Cỏ

Viết tâm thư bằng máu để tình nguyện ra đảo chiến đấu, chỉ 3 năm từ 1965 - 1968, Anh hùng Lực lượng vũ...

3 liên quan

Gần 1.000 ngày đêm giữ 'mắt thần trên biển'

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Lê Hữu Trạc là người đã có gần 1.000 ngày đêm cùng đồng đội...

3 liên quan

Anh hùng LLVTND Lê Hữu Trạc: Chiến công của nhân dân chứ không riêng gì tôi

'Trách nhiệm giải phóng dân tộc không chắc gì mình làm được mà phải có nhân dân. Tôi đời đời nhớ ơn các...