Bình Dương: Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Bình Dương: Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Bình Dương là điểm sáng của cả nước về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo khi trở thành địa phương...

Bình Dương: Dạy bơi để trẻ biết cách tự cứu mình

Bình Dương: Dạy bơi để trẻ biết cách tự cứu mình

Thực tế cho thấy, tai nạn đuối nước là một mối nguy hiểm rất lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em,...

22 liên quan

Bình Dương: Bảo vệ trẻ em trong thế giới công nghệ số

Bình Dương: Bảo vệ trẻ em trong thế giới công nghệ số

Thời gian qua, các cấp, các ngành, tổ chức xã hội tỉnh Bình Dương đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ, chăm...

Bình Dương: Chú trọng đào tạo nâng cao phát triển nguồn nhân lực

Bình Dương: Chú trọng đào tạo nâng cao phát triển nguồn nhân lực

Thời gian qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và đào tạo nghề của tỉnh nói riêng đã có bước chuyển...

Bình Dương: Năm 2017 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh đạt gần 120%

Bình Dương: Năm 2017 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh đạt gần 120%

Sáng 17/11, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ tổng kết năm học 2016-2017...

58 liên quan

Bình Dương: Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc

Bình Dương: Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc

Vừa qua, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương đã được công bố quyết định thành lập trên cơ sở nâng...

9 liên quan