Đề xuất nhà giáo cần có chứng chỉ hành nghề: Băn khoăn tính khả thi

Đề xuất nhà giáo cần có chứng chỉ hành nghề: Băn khoăn tính khả thi

Một trong những đề xuất liên quan đến dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi đang thu hút nhiều ý kiến từ dư luận...

4 liên quan

Chúng tôi kịch liệt phản đối đề xuất cấp chứng chỉ dạy học cho nhà giáo

Chúng tôi kịch liệt phản đối đề xuất cấp chứng chỉ dạy học cho nhà giáo

Thầy cô lúc đó bị xoáy vào vòng xoay 'chạy-chọt' còn đâu thời gian, tâm sức dành cho việc giảng dạy và giáo...

4 liên quan

Chứng chỉ hành nghề cho giáo viên: Thừa giấy vẽ voi?

Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, ông Lê Quán Tần đã kiến nghị 'Việt Nam nên có chế độ cấp chứng chỉ...

Xung quanh việc đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam

Sau khi đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo được đưa ra tại HT Góp ý các nội dung về chính sách Nhà...

4 liên quan

Nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề là đề xuất ảo tưởng về bằng cấp

Việc xuất hiện thêm chứng chỉ hành nghề là một đề xuất cảm tính, không hợp thời và có vẻ ảo tưởng về hiệu...

55 liên quan

Tranh cãi về đề xuất 'chứng chỉ hành nghề giáo viên'

Những vấn đề nổi bật tiếp tục xin ý kiến để chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đã nhận được nhiều...

78 liên quan

Đề xuất có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo Việt Nam: Chồng chéo và đối phó?

Trong hội thảo Góp ý các nội dung về chính sách Nhà giáo trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) do cục Nhà...

4 liên quan

Bắt giáo viên phải có chứng chỉ hành nghề, ông Lê Quán Tần muốn gì đây?

Những tấm bằng thạc sĩ, đại học, cao đẳng sư phạm đã đủ cơ sở là chứng chỉ hành nghề của nhà giáo rồi.

Đề xuất nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề

Ngày 10/1, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị xin ý kiến về Chính sách nhà giáo trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

4 liên quan