Phát triển kinh tế tuần hoàn giúp ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát triển kinh tế tuần hoàn giúp ứng phó với biến đổi khí hậu

Mô hình kinh tế tuần hoàn giúp tối đa hóa vòng đời của tất cả tài nguyên được sử dụng trong quá trình sản...

Kinh tế tuần hoàn-Vì một tương lai xanh

Kinh tế tuần hoàn-Vì một tương lai xanh

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế theo một vòng khép kín nhằm tránh tạo ra phế...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững
Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững - Ảnh 1
Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững - Ảnh 2
Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững - Ảnh 3

Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững

Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế trong đó toàn bộ các hoạt động từ thiết kế, sản xuất đến cung cấp...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững

Kinh tế tuần hoàn tháo gỡ nút thắt cho phát triển nhanh và bền vững

Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế trong đó toàn bộ các hoạt động từ thiết kế, sản xuất đến cung cấp...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn để doanh nghiệp phát triển bền vững

Kinh tế tuần hoàn để doanh nghiệp phát triển bền vững

Phát triển kinh tế tuần hoàn là xu hướng của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ít tài nguyên, khi...

108 liên quan

Kinh tế tuần hoàn: Hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn: Hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam

Chiều 23-10-2020, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với một số đơn vị...

108 liên quan

Sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn là lựa chọn vì tương lai

Sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn là lựa chọn vì tương lai

Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế trong đó toàn bộ các hoạt động từ thiết kế, sản xuất đến cung cấp...

108 liên quan