Được và mất khi tung chiêu giữ nhân tài

Được và mất khi tung chiêu giữ nhân tài

Việc ký kết các thỏa thuận có tính ràng buộc nhằm giữ chân người tài sau quá trình đào tạo nghề là điều rất...

2 liên quan

Lúng túng với miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT

Lúng túng với miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT

Trong thực tiễn áp dụng pháp luật doanh nghiệp, không ít doanh nghiệp đã gặp rất nhiều trở ngại liên quan...

7 liên quan

Lúng túng với miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT

Lúng túng với miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT

Trong thực tiễn áp dụng pháp luật doanh nghiệp, không ít doanh nghiệp đã gặp rất nhiều trở ngại liên quan...

7 liên quan

Chi tiết nhỏ, rắc rối lớn

Chi tiết nhỏ, rắc rối lớn

Không ghi cụ thể địa điểm làm việc trong hợp đồng lao động dễ dẫn đến việc người lao động có thể bị điều động...

20 liên quan

Phải bồi thường thiệt hại cho NLĐ

Phải bồi thường thiệt hại cho NLĐ

Nhiều người sử dụng lao động ban hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, sau đó hủy quyết...

Xử lý khủng hoảng truyền thông bằng công cụ pháp lý

Xử lý khủng hoảng truyền thông bằng công cụ pháp lý

Truyền thông được biết đến như là sức mạnh của quyền lực thứ tư trong xã hội. Nhiều cá nhân, tổ chức vẫn bị...