Tạm giữ hình sự gã đàn ông hoang tin báo bị cướp 400 triệu đồng

Tạm giữ hình sự gã đàn ông hoang tin báo bị cướp 400 triệu đồng

Nhận được số tiền 400 triệu đồng được thương lái chuyển khoản để đặt cọc thu mua lúa, Tuấn rút hết tiền đưa...

7 liên quan

Người đàn ông hoang báo bị cướp 400 triệu đồng

Người đàn ông hoang báo bị cướp 400 triệu đồng

Do thiếu nợ nhiều nên Tuấn đã tạo hiện trường giả nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng.

7 liên quan

Dựng kịch bị cướp nhằm chiếm đoạt 400 triệu đồng

Dựng kịch bị cướp nhằm chiếm đoạt 400 triệu đồng

Nợ nần chồng chất nên khi được thương lái chuyển 400 triệu đồng tiền đặt cọc, đối tượng rút ra đưa cho em...

7 liên quan

Tạm giữ 'cò lúa' hoang báo bị cướp để chiếm đoạt 400 triệu đồng

Tạm giữ 'cò lúa' hoang báo bị cướp để chiếm đoạt 400 triệu đồng

Nhận được tiền của bạn hàng gửi để thanh toán cho nông dân, Tuấn đưa tiền cho em trai cất giữ rồi điều khiển...

1 liên quan

Tạm giữ nghi can hoang báo cướp hòng chiếm đoạt 400 triệu

Tạm giữ nghi can hoang báo cướp hòng chiếm đoạt 400 triệu

Sau khi rút số tiền 400 triệu đồng từ tài khoản do bạn hàng chuyển trả tiền lúa cho nông dân, Tuấn đã đưa...

7 liên quan