Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự ở 4 địa phương

Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự ở 4 địa phương

Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư...

3 liên quan

Tin tức nhân sự, lãnh đạo mới Quảng Bình, Gia Lai, Kon Tum

Tin tức nhân sự, lãnh đạo mới Quảng Bình, Gia Lai, Kon Tum

Tỉnh ủy các địa phương Quảng Bình, Gia Lai và Kon Tum vừa triển khai các quyết định về công tác nhân sự của...

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 3 địa phương

Tỉnh ủy Quảng Bình, Gia Lai, Kon Tum vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

8 liên quan

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 3 địa phương

Tỉnh ủy Quảng Bình, Gia Lai, Kon Tum vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng...

8 liên quan

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự 2 tỉnh

Tỉnh ủy Bình Phước, Quảng Bình, Long An vừa tổ chức các hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư...

18 liên quan

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự 2 tỉnh

Tỉnh ủy Bình Phước, Quảng Bình, Long An, Phú Thọ vừa tổ chức các hội nghị công bố và trao quyết định của Ban...

18 liên quan

Tạo cơ chế để 'giữ chân' dân quân

Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương,...

2 liên quan

Thắm tình quân dân sau lũ

Lũ về…thì có mặt ứng cứu kịp thời, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Lũ đi…thì giúp người dân dọn...

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư; Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an…

Ngày 22/7, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

5 liên quan

Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Xác định vị trí, vai trò quan trọng của biển trong phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh, những năm qua,...

217 liên quan

Sai phạm dự án vốn vay gần 100 triệu USD: Các đơn vị được giao giám sát nói gì?

Theo Quyết định số 5566/QĐ-BQP ngày 18/12/2018, về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà...

2 liên quan