Chánh án TANDTC, Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

Chánh án TANDTC, Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ công bố các quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ.

16 liên quan

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Chiều 7/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Lê Hoài Trung đã trao quyết định...

24 liên quan

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Chiều 7/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Lê Hoài Trung đã trao quyết định...

24 liên quan

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Chiều 7/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Lê Hoài Trung đã trao quyết định...

Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự mới

Chiều 7/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Lê Hoài Trung đã trao quyết định...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định phân công, điều động cán bộ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định phân công, điều động cán bộ

Chiều ngày 7/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Lê...