Không khí Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng

Không khí Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng

Hà Nội từ ngày 27/7 đến nay, theo ứng dụng chất lượng không khí PAMAir, chỉ số AQI đo tại nhiều nơi vượt...

398 liên quan

Hà Nội cập nhật nghiên cứu, tăng cường giải pháp cải thiện chất lượng không khí

Hà Nội cập nhật nghiên cứu, tăng cường giải pháp cải thiện chất lượng không khí

Hà Nội đã phối hợp với nhiều tổ chức trong nước và quốc tế triển khai nghiên cứu khoa học làm cơ sở để xây...

398 liên quan

Cải thiện chất lượng không khí Hà Nội: Cập nhật nghiên cứu và giải pháp

Chiều 28/7, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Trung...

398 liên quan

Khắc phục ô nhiễm không khí: Câu chuyện không của riêng ai

Thời gian gần đây, ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, để...

Panasonic khai trương Khu vực trưng bày Giải pháp không khí toàn diện tại Việt Nam

Panasonic khai trương Khu vực trưng bày Giải pháp không khí toàn diện tại Việt Nam

Ngày 6/9/2019, Panasonic khai trương Khu vực trưng bày Giải pháp không khí toàn diện 'Quality Air For Life'...