Đình Chèm - Báu vật 2000 năm tuổi của kinh thành Thăng Long

Đình Chèm - Báu vật 2000 năm tuổi của kinh thành Thăng Long

Nằm cạnh ven bờ sông Hồng đỏ rực phù sa, trải qua những chuyển biến văn hóa dưới nhiều thời đại, từ một...

1 liên quan

Vị Thành hoàng chỉ dựng tượng cũng làm quân Hung Nô khiếp vía

Vị Thành hoàng chỉ dựng tượng cũng làm quân Hung Nô khiếp vía

Trong lịch sử nước ta, có một vị danh tướng, người mà chỉ cần dựng tượng đồng của ông cũng khiến cho quân...

Danh tướng người Việt được Tần Thủy Hoàng nể phục

Danh tướng người Việt được Tần Thủy Hoàng nể phục

Lý Ông Trọng là vị tướng nổi danh trong lịch sử Việt Nam lẫn Trung Quốc. Hàng trăm năm sau khi ông mất,...

5 liên quan

Vị tướng Việt khiến Tần Thủy Hoàng phải nể phục là ai?

Vị tướng Việt khiến Tần Thủy Hoàng phải nể phục là ai?

Lý Ông Trọng nhân vật truyền thuyết ở Việt Nam, có tài năng võ nghệ hơn người được Tần Thủy Hoàng trọng...

Lý Thần đi bar, đưa hai cô gái về nhà lúc đêm khuya

Lý Thần đi bar, đưa hai cô gái về nhà lúc đêm khuya

Lý Thần bị bắt gặp đến quán bar vào đêm khuya, sau đó đưa hai người phụ nữ ra xe để về nhà.

9 liên quan

Vị tướng Việt khiến Tần Thủy Hoàng phải nể phục là ai?

Vị tướng Việt khiến Tần Thủy Hoàng phải nể phục là ai?

Lý Ông Trọng nhân vật truyền thuyết ở Việt Nam, có tài năng võ nghệ hơn người được Tần Thủy Hoàng trọng...

Danh tướng nước Việt khiến quân Hung Nô khiếp sợ, Tần Thủy Hoàng gả công chúa

Danh tướng nước Việt khiến quân Hung Nô khiếp sợ, Tần Thủy Hoàng gả công chúa

Lý Ông Trọng (Lý Thân) là danh tướng nước Việt từng có công lao đánh đuổi quân Hung Nô giúp Tần Thủy Hoàng....

Hùng tâm tráng chí lưu truyền ngàn năm của nhân tài đất Việt đầu tiên xuất ngoại

Hùng tâm tráng chí lưu truyền ngàn năm của nhân tài đất Việt đầu tiên xuất ngoại

Lý Ông Trọng (Lý Thân) là người Việt đầu tiên hiển đạt tại nước ngoài, được Tần Thủy Hoàng nể trọng. Thậm...