Thủ Thiêm - những câu hỏi phải trả lời

Thủ Thiêm - những câu hỏi phải trả lời

Chủ tịch TP HCM tiếp tục gặp gỡ, đối thoại với người dân Thủ Thiêm, điều đáng ghi nhận trong lần này là đỡ...

Bộ trưởng Tô Lâm: Sẽ giảm phiền hà trong cấp căn cước công dân

Bộ trưởng Tô Lâm: Sẽ giảm phiền hà trong cấp căn cước công dân

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đến nay qua 3 năm thực hiện công tác cấp căn cước công dân vẫn còn một số...

Bộ trưởng Tô Lâm: Sẽ cải cách, giảm phiền hà trong cấp căn cước công dân

'Tiếp thu ý kiến đại biểu, thời gian tới Bộ Công an đã đưa vào chương trình xây dựng thông tư sửa đổi Thông...

MTTQ Việt Nam góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta. Nhiệm vụ trọng tâm từ...

Phải học đại học mới có tiền và địa vị?

Cải cách giáo dục không nên chỉ giới hạn trong phạm vi hệ thống giáo dục nằm dưới sự quản lý của Bộ Giáo...

Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững thành quả phát triển KT-XH

Quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác...