VNPT hỗ trợ Ủy ban dân tộc hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc

VNPT hỗ trợ Ủy ban dân tộc hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) đã đại diện cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam...

2 liên quan

Giải pháp chuyển đổi số cho sở, ban, ngành tại 26 tỉnh, thành phía Bắc

Giải pháp chuyển đổi số cho sở, ban, ngành tại 26 tỉnh, thành phía Bắc

9 liên quan

VinaPhone có Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc mới

Ngày 8-4, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố, trao quyết định bổ nhiệm Tổng...

Tân Tổng giám đốc VinaPhone mới được bổ nhiệm là ai?

Ông Nguyễn Nam Long TGĐ Tổng Công ty hạ tầng mạng (VNPT-Net) giữ chức vụ TGĐ VNPT-VinaPhone; ông Lương Hồng...

4 liên quan

Tập đoàn VNPT bổ nhiệm Tổng Giám đốc VinaPhone

Mới đây, VNPT đã trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn...

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone

Ngày 8/4, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám...

6 liên quan

VinaPhone có Tổng Giám đốc mới

Ngày 8-4, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm...

VinaPhone có Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Nam Long được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc VNPT-VinaPhone.

VinaPhone có tân Tổng Giám đốc

Ngày 8/4, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn...

Ông Nguyễn Nam Long được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhone

Ông Nam Long cho hay, chức vụ Tổng Giám đốc VinaPhone đầy thách thức và cũng rất nặng nề, nhưng với 28 năm...

Tân Tổng giám đốc VinaPhone là ai?

Ông Nguyễn Nam Long - Tổng giám đốc Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT-Net) vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng...

4 liên quan

Tân Tổng giám đốc VinaPhone là ai?

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Long,...

1 liên quan

Tập đoàn VNPT bổ nhiệm Tổng giám đốc VinaPhone

Ngày 8-4, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm...

6 liên quan

Vinaphone có tổng giám đốc mới

Sáng 8/4, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trao quyết định luân chuyển, bổ nhiệm nhân sự...

Ông Nguyễn Nam Long giữ ghế Tổng giám đốc VinaPhone

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố và trao quyết định luân chuyển, bổ nhiệm ông...

Ông Nguyễn Nam Long được bổ nhiệm Tổng Giám đốc VNPT-VinaPhone

ICTnews - Ngày 8/4/2019, VNPT đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Long, Tổng Giám đốc...

1 liên quan

VinaPhone có tổng giám đốc mới

Sáng 8-4, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã công bố và trao quyết định luân chuyển, bổ nhiệm...

6 liên quan