Quảng Nam: Cho thôi chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ với ông Nguyễn Văn Lúa

Quảng Nam: Cho thôi chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ với ông Nguyễn Văn Lúa

Ông Nguyễn Văn Lúa, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) được...

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam xin nghỉ việc

Một hiệu trưởng ở tỉnh Quảng Nam xin nghỉ việc

Ông Lương Văn Vui, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam bất ngờ...

2 liên quan

Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam xin nghỉ việc

Ông Lương Văn Vui, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam có đơn xin nghỉ việc vì lý do...

2 liên quan

Hiệu trưởng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xin nghỉ việc

Hiệu trưởng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xin nghỉ việc không liên quan kết quả kiểm tra của Ủy ban...

Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam bất ngờ xin nghỉ việc

Giữ chức vụ hiệu trưởng thông qua thi tuyển nhưng sau 5 năm, ông Lương Văn Vui bất ngờ có đơn xin nghỉ việc...

Vì sao Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xin nghỉ việc?

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam xin nghỉ việc không liên quan đến kết quả kiểm tra...

Quảng Nam: Một Hiệu trưởng xin nghỉ việc trước ngày Ủy ban Kiểm tra thông báo kết quả

Ông Lương Văn Vui, Hiệu trưởng trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam xin nghỉ việc vì lý do sức...