Bên Hồ Tây nay, nhớ một Hồ Tây xưa

Bên Hồ Tây nay, nhớ một Hồ Tây xưa

Trong khoảng hai năm đầu tiên của thế kỷ XIX, với sự xuất hiện hai bài phú Nôm, Tụng Tây Hồ phú của Nguyễn...

Người thầy nổi danh hiến kế giúp vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Người thầy nổi danh hiến kế giúp vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Ông không phải nhà quân sự đích thực nhưng đã góp phần quan trọng giúp vua Quang Trung củng cố niềm tin chắc...

1 liên quan

Người thầy nổi danh hiến kế giúp vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Người thầy nổi danh hiến kế giúp vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Ông không phải nhà quân sự đích thực nhưng đã góp phần quan trọng giúp vua Quang Trung củng cố niềm tin chắc...

10 câu hỏi về vua Quang Trung

10 câu hỏi về vua Quang Trung

Quang Trung - Nguyễn Huệ là nhà quân sự lỗi lạc. Nhiều câu hỏi thú vị về ông được đề cập trong các sách lịch...

'Cho giặc ngủ trọ một đêm rồi ta đuổi nó đi' là câu nói của ai?
'Cho giặc ngủ trọ một đêm rồi ta đuổi nó đi' là câu nói của ai? - Ảnh 1 'Cho giặc ngủ trọ một đêm rồi ta đuổi nó đi' là câu nói của ai? - Ảnh 2 'Cho giặc ngủ trọ một đêm rồi ta đuổi nó đi' là câu nói của ai? - Ảnh 3

'Cho giặc ngủ trọ một đêm rồi ta đuổi nó đi' là câu nói của ai?

Đại thắng quân Thanh năm 1789 là một trong những chiến công lừng lẫy trong lịch sử chống ngoại xâm của dân...

'Lịch sử' nào tác động tiêu cực đến quan hệ Việt - Trung?

'Lịch sử' nào tác động tiêu cực đến quan hệ Việt - Trung?

Nhận thức của các học giả Trung Quốc về lịch sử sẽ ảnh hưởng đến dư luận nước này, cũng như việc hoạch định...