Cuộc đời bi kịch của vị Hoàng chết không có lăng mộ

Cuộc đời bi kịch của vị Hoàng chết không có lăng mộ

Xuất thân cao quý nhưng khi chết lại không có lăng mộ cho riêng mình và đó chính là một trong những thứ 'bi...

Cuộc đời bi thảm của vị Hoàng đế chết không có lăng mộ

Cuộc đời bi thảm của vị Hoàng đế chết không có lăng mộ

Xuất thân cao quý nhưng đến khi chết lại không có lăng mộ cho riêng mình và đó chính là một trong những thứ...

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Đổng Trác không lập công vẫn được thăng tiến

Đổng Trác từ nhỏ đã theo đuổi nghiệp binh có học binh pháp nhưng ông không biết vận dụng, bởi vậy không lập...

Tào Tháo: 'Tôi không nghe ông xui dại đâu'

Trong khoảng 10 năm, từ năm 190 sau công nguyên đến năm 200 sau công nguyên, chỉ Tào Tháo mới thực sự là...

Tào Tháo: Vừa thoát họa Đổng Trác đã 'sa' vào tay 'minh chủ óc bã đậu'

Do chính trị nhà Hán thối nát, khiến Tào Tháo không làm được 'năng thần (bề tôi giỏi) thời bình', trái lại,...

78 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Chân Dung mãnh tướng xếp sau Lã Bố của Đổng Trác

Là một trong tứ đại mãnh tướng của Đổng Trác, Lý Giác chỉ xếp sau Lã Bố và nắm triều đình nhà Hán trong tay.

2 liên quan