Lưu Bị tới lúc gần chết mới ngẫm ra Tào Tháo uống rượu luận anh hùng có ý nghĩa sâu xa thế nào

Lưu Bị tới lúc gần chết mới ngẫm ra Tào Tháo uống rượu luận anh hùng có ý nghĩa sâu xa thế nào

Hồi 'thanh mai chử tửu luận anh hùng' (uống rượu luận anh hùng) giữa Tào Tháo và Lưu Bị trong Tam Quốc Diễn...

70 liên quan

Trả thù cho Quan Vũ chỉ là phụ, đây mới là nguyên nhân Lưu Bị quyết sống mái với Đông Ngô

Trả thù cho Quan Vũ chỉ là phụ, đây mới là nguyên nhân Lưu Bị quyết sống mái với Đông Ngô

Sau sự biến mất Kinh Châu kéo theo cái chết của Quan Vũ, Lưu Bị đã quyết định dẫn quân đánh Đông Ngô trên...

6 liên quan

Lưu Bị 'nắm thóp' Gia Cát Lượng trước khi qua đời ở thành Bạch Đế nhờ cao chiêu hơn người

Câu chuyện Lưu Bị ủy thác con côi cho Gia Cát Lượng ở thành Bạch Đế là một trong những giai thoại gây tranh...

6 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Lưu Bị từng có thời gian nương nhờ nhiều thế lực và đổi chủ liên tục, nhưng chẳng những không mang điều...

11 liên quan

Tào Tháo - 'Anh hùng' khó qua ải mỹ nhân

Tào Mạnh Đức anh minh sáng suốt một đời lại vì thói háo sắc mà mấy lần 'lãnh đạn', thậm chí còn nguy hiểm...

Gia Cát Lượng vừa qua đời, kẻ này hả hê buông lời chế giễu

Khổng Minh qua đời, cả nước Thục chìm trong thương tiếc, duy chỉ có kẻ này hả hê buông lời chế giễu.

2 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Tam quốc diễn nghĩa: Thay chủ như thay áo, tại sao Lưu Bị vẫn được lòng thiên hạ

Lưu Bị từng có thời gian nương nhờ nhiều thế lực và đổi chủ liên tục, nhưng chẳng những không mang điều...

7 liên quan