Cơ hội từ EVFTA đang rất gần

Cơ hội từ EVFTA đang rất gần

Doanh nghiệp Việt cần lưu ý tới việc các đối thủ cạnh tranh cùng xuất hàng vào châu Âu (EU) để có điều...

1 liên quan

'Tôi không chọn an phận'

'Tôi không chọn an phận'

'Là một nhân viên trong công ty, với khả năng của mình tôi có thể dễ dàng hoàn thành công việc được giao,...

Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPHCM vẫn khó tiếp cận nguồn vốn kích cầu

Giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp của TP.HCM chiếm hơn 32% vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và...

Công nghiệp khuôn mẫu và cơ khí chính xác: Liên kết để phát triển

Giá trị của ngành công nghiệp khuôn mẫu, cơ khí chính xác tại Việt Nam hiện đạt khoảng trên 1 tỷ USD/năm;...

Luyện chiến mã, trọn đời một đam mê!

Môn đua ngựa được người Pháp đưa vào Việt Nam năm 1932, ngay sau đó đã trở thành môn thể thao 'vua', thu...

Gắn kết giữa viện - trường với doanh nghiệp

Thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ giữa viện - trường, các nhà khoa học, Nhà nước và DN chính là chủ đề được...

Nhu cầu khuôn mẫu rất lớn

Tiến sĩ Lê Hoài Quốc, Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP), cho biết từ khi nhà máy Samsung...