Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Những điều khác biệt ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 có thể bạn chưa biết

  Những điều khác biệt ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 có thể bạn chưa biết

  Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 (âm lịch) hay còn gọi là lễ hội đền Hùng diễn ra tại thành phố Việt Trì , Phú Thọ....

  6 liên quan

  Lễ hội Đền Hùng sẽ không tổ chức phần hội vì dịch Covid-19

  Lễ hội Đền Hùng sẽ không tổ chức phần hội vì dịch Covid-19

  Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho hay giỗ tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức...

  37 liên quan

  Lễ hội Đền Hùng 2020 chỉ tổ chức phần lễ

  Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BTC Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2020 vừa quyết định sẽ...

  37 liên quan

  Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2020 không tổ chức phần hội

  UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2020....

  37 liên quan

  Không tổ chức phần Hội tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2020

  Trước tình hình dịch COVID-19, Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã nhất trí với đề xuất không tổ chức phần Hội...

  37 liên quan

  Lễ hội Đền Hùng 2020 không tổ chức phần hội vì dịch Covid-19

  Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2020 chỉ tổ chức phần lễ, không...

  37 liên quan

  Không tổ chức phần Hội tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2020

  6 liên quan

  Không tổ chức phần hội tại Lễ hội Đền Hùng 2020

  Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2020 chỉ tổ chức phần lễ,...

  37 liên quan

  Lễ hội Đền Hùng 2020 thay đổi kế hoạch tổ chức do dịch bệnh Covid-19

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Giỗ...

  37 liên quan

  Không tổ chức phần hội tại Lễ hội Đền Hùng năm 2020

  Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không...

  37 liên quan

  Lễ hội Đền Hùng 2020 không tổ chức phần hội để phòng, chống dịch Covid-19

  Tỉnh Phú Thọ vừa quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng VươngLễ hội Đền Hùng 2020 do diễn biến phức...

  37 liên quan

  Không tổ chức phần hội trong Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Giỗ...

  37 liên quan

  Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2020 không tổ chức phần hội

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Giỗ...

  15 liên quan

  Lễ hội Đền Hùng 2020 không tổ chức phần hội để phòng, chống COVID-19

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa nhất trí với đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thay đổi kế hoạch...

  Lễ hội Đền Hùng 2020 không tổ chức phần hội để phòng, chống COVID-19

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa nhất trí với đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thay đổi kế hoạch...

  6 liên quan